Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

zbieractwa
1846 f82a
Reposted fromrol rol viaSayid Sayid
zbieractwa
3113 0692 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaSayid Sayid
zbieractwa
Nie da się w życiu być zawsze porządnym człowiekiem, ale w miarę możliwości trzeba się postarać, żeby nie być bydlakiem.
— Ewa Nowak – Nie do pary
Reposted fromnyaako nyaako viaSayid Sayid
zbieractwa
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaSayid Sayid
zbieractwa
7476 425c 500
Reposted fromithadtobeyou ithadtobeyou via169cm 169cm
zbieractwa
Reposted from1985 1985 viajessamine jessamine

February 21 2015

5888 bac9 500

pureblyss:

simply-divine-creation:

Our City House

I just can’t even handle this cuteness

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaIriss Iriss
zbieractwa

W Twoim niebyciu najgorsze nie jest to, że Ciebie nie ma, ani to że zasypiasz z kimś innym. Najtrudniejsza jest niewiedza, że nie wiem na co masz ochotę i co słychać w domu, co Ci się śniło i jak pachnie Ci dzisiaj powietrze, a przede wszystkim - niewiedza czy jesteś w tym wszystkim szczęśliwa.
— List do Ka., s. 78/126
Reposted from3n 3n viaIriss Iriss
zbieractwa
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasavor savor
zbieractwa
5283 1370
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viasavor savor
zbieractwa
8569 7840 500
Reposted fromIriss Iriss viasavor savor
zbieractwa
4044 fe6a
Reposted fromiblameyou iblameyou viasavor savor

January 20 2014

zbieractwa
Nie dostajesz tego na co zasługujesz, dostajesz to, co sobie weźmiesz.
Reposted fromvaseys vaseys viazamknij-drzwi zamknij-drzwi
zbieractwa
4951 3315

January 19 2014

zbieractwa
5021 3556
zbieractwa
4963 eb5c
Reposted bysprawny sprawny
zbieractwa
6112 37b7 500
Reposted byshitsuriKariesundSalzwasser
zbieractwa
4873 db1e 500
zbieractwa
4618 be5c
Reposted bystellina43 stellina43

December 25 2013

zbieractwa
9076 9f4c
Reposted fromSzczurek Szczurek viazyggie zyggie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl